Journal pdfs

Circulars Old Series 1-56 October 1934 to June 1941
Circulars New Series 1-25 May 1946 to November 1950
Hillgrove Log Books – June 1954 to October 1963
Journal Number 26 January 1951 pp 1-17
Journal Number 27 March 1951 pp 1-15
Journal Number 28 May 1951 pp 1-19
Journal Number 29 July 1951 pp 1-14
Journal Number 30 October 1951 pp 1-13
Journal Number 31 December 1951 pp 1-17
Journal Number 32 January 1952 pp 1-17
Journal Number 33 April 1952 pp 1-19
Journal Number 34 June 1952 pp 1-17
Journal Number 35 August 1952 pp 1-12
Journal Number 36 October 1952 pp 1-13
Journal Number 37 December 1952 pp 1-15
Journal Number 38 February 1953 pp 1-19
Journal Number 39 April 1953 pp 1-16
Journal Number 40 June 1953 pp 1-14
Journal Number 41 August 1953 pp 1-19
Journal Number 42 October 1953 pp 1-15
Journal Number 43 December 1953 pp 1-17
Journal Number 44 February 1954 pp 1-19
Journal Number 45 May 1954 pp 1-19
Journal Number 46 July 1954 pp 1-19
Journal Number 47 September 1954 pp 1-18
Journal Number 48 December 1954 pp 1-19
Journal Number 49 February 1955 pp 1-19
Journal Number 50 April 1955 pp 1-27
Journal Number 51 June 1955 pp 1-27
Journal Number 52 September 1955 pp 1-26
Journal Number 53 November 1955 pp 1-26
Journal Number 54 January 1956 pp 1-24
Journal Number 55 March 1956 pp 25-48
Journal Number 56 May 1956 pp 49-72
Journal Number 57 July 1956 pp 73-96
Journal Number 58 September 1956 pp 97-116
Journal Number 59 November 1956 pp 117-144
Journal Number 60 January 1957 pp 145-172
Journal Number 61 March 1957 pp 173-196
Journal Number 62 May 1957 pp 197-224
Journal Number 63 July 1957 pp 225-248
Journal Number 64 September 1957 pp 249-272
Journal Number 65 November 1957 pp 273-296
Journal Number 66 January 1958 pp 1-24
Journal Number 67 March 1958 pp 25-48
Journal Number 68 May 1958 pp 49-73
Journal Number 69 July 1958 pp 75-105
Journal Number 70 September 1958 pp 107-130
Journal Number 71 November 1958 pp 131-166
Journal Number 72 January 1959 pp 167-193
Journal Number 73 March 1959 pp 194-219
Journal Number 74 May 1959 pp 220-247
Journal Number 75 July/September 1959 pp 248-302
Journal Number 76 November 1959/March 1960 pp 1-65
Journal Number 77 May/August 1960 pp 75-150 (pp 66-74 are Volume 5 Index)
Journal Number 78 February 1961 pp 151-191
Journal Number 79 April 1961 pp 193-228
Journal Number 80 June 1961 pp 229-260
Journal Number 81 September 1961 pp 261-304
Journal Number 82 December 1961 pp 305-344
Journal Number 83 February 1962 pp 1-26
Journal Number 84 May 1962 pp 27-56
Journal Number 85 July 1962 pp 57-86
Journal Number 86 September 1962 pp 87-106
Journal Number 87 November 1962 pp 107-140
Journal Number 88 February 1963 pp 141-162
Journal Number 89 April 1963 pp 163-194
Journal Number 90 June 1963 pp 195-224
Journal Number 91 September 1963 pp 225-260
Journal Number 92 November 1963 pp 261-300
Journal Number 93 January 1964 pp 1-32
Journal Number 94 March 1964 pp 33-70
Journal Number 95 May 1964 pp 71-98
Journal Number 96 July 1964 pp 99-126
Journal Number 97 September 1964 pp 127-146
Journal Number 98 November 1964 pp 147-184
Journal Number 99 January 1965 pp 185-206
Journal Number 100 March 1965 pp 207-238
Journal Number 101 May 1965 pp 239-264
Journal Number 102 July 1965 pp 265-300
Journal Number 103 October 1965 pp 301-334
Journal Number 104 December 1965 pp 335-370
Journal Number 105 March 1966 pp 1-32
Journal Number 106 May 1966 pp 33-66
Journal Number 107 July 1966 pp 67-92
Journal Number 108 September 1966 pp 93-116
Journal Number 109 November 1966 pp 117-146
Journal Number 110 February 1967 pp 147-179
Journal Number 111 Undated pp 181-210
Journal Number 112 June 1967 pp 211-242
Journal Number 113 September 1967 pp 243-278
Journal Number 114 December 1967 pp 279-310
Journal Number 115 February 1968 pp 1-37
Journal Number 116 April 1968 pp 38-73
Journal Number 117 June 1968 pp 74-94
Journal Number 118 August 1968 pp 95-144
Journal Number 119 October 1968 pp 145-181
Journal Number 120 December 1968 pp 182-224
Journal Number 121 February 1969 pp 225-265
Journal Number 122 April 1969 pp 266-298
Journal Number 123 June 1969 pp 299-340
Journal Number 124 August 1969 pp 341-378
Journal Number 125 October 1969 pp 379-410
Journal Number 126 December 1969 pp 411-456
Journal Number 127 February 1970 pp 1-24
Journal Number 128 April 1970 pp 25-52
Journal Number 129 June 1970 pp 53-76
Journal Number 130 August 1970 pp 77-111
Journal Number 131 October 1970 pp 113-146
Journal Number 132 December 1970 pp 147-178
Journal Number 133 February 1971 pp 179-214
Journal Number 134 April 1971 pp 215-246
Journal Number 135 June 1971 pp 247-274
Journal Number 136 August 1971 pp 275-300
Journal Number 137 October 1971 pp 301-328
Journal Number 138 December 1971 pp 329-372
Journal Number 139 February 1972 pp 1-34
Journal Number 140 April 1972 pp 35-58
Journal Number 141 June 1972 pp 59-92
Journal Number 142 August 1972 pp 93-136
Journal Number 143 October 1972 pp 137-174
Journal Number 144 December 1972 pp 175-208
Journal Number 145 February 1973 pp 209-232
Journal Number 146 April 1973 pp 233-268
Journal Number 147 June 1973 pp 269-294
Journal Number 148 August 1973 pp 295-314
Journal Number 149 October 1973 pp 315-328
Journal Number 150 December 1973 pp 329-357
Journal Number 151 February 1974 pp 1-20
Journal Number 152 April 1974 pp 21-42
Journal Number 153 June 1974 pp 43-69
Journal Number 154 August 1974 pp 69-90
Journal Number 155 October 1974 pp 91-116
Journal Number 156 December 1974 pp 117-142
Journal Number 157 February 1975 pp 143-162
Journal Number 158 April 1975 pp 163-188
Journal Number 159 June 1975 pp 189-216
Journal Number 160 August 1975 pp 217-236
Journal Number 161 October 1975 pp 237-258
Journal Number 162 December 1975 pp 259-293
Journal Number 163 February 1976 pp 1-18
Journal Number 164 April 1976 pp 19-48
Journal Number 165 No Month (probably June) 1976 pp 49-72
Journal Number 166 August 1976 pp 73-90
Journal Number 167 October 1976 pp 91-115
Journal Number 168 Undated (probably between March and June 1977) pp 117-144
Journal Number 169 No Month (probably July or August) 1977 pp 145-158
Journal Number 170 November 1977 pp 159-184
Journal Number 171 February 1978 pp 1-24
Journal Number 172 No Month (probably April) 1978 pp 25-56
Journal Number 173 No Month (probably June or July) 1978 pp 57-74
Journal Number 174 No Month (probably August or September) 1978 pp 75-96
Journal Number 175 No Month (probably February) 1979 pp 97-118
Journal Number 176 No Month (probably April) 1979 pp 119-138
Journal Number 177 No Month (probably June or July) 1979 pp 139-158
Journal Number 178 No Month (probably August or September) 1979 pp 159-172
Journal Number 179 No Month (probably November or December) 1979 pp 173-198
Journal Number 180 March 1980 pp 1-20
Journal Number 181 May 1980 pp 21-42
Journal Number 182 July 1980 pp 43-60
Journal Number 183 September/October 1980 pp 61-88
Journal Number 184 November 1980 pp 89-114
Journal Number 185 January 1981 pp 115-138
Journal Number 186 February 1981 pp 139-158
Journal Number 187 March 1981 pp 159-174
Journal Number 188 May 1981 pp 175-196
Journal Number 189 July 1981 pp 197-208
Journal Number 190 September 1981 pp 209-228
Journal Number 191 January 1982 pp 1-10
Journal Number 192 March 1982 pp 11-26
Journal Number 193 June 1982 pp 27-38
Journal Number 194 No Month (probably November or December) 1982 pp 39-57
Journal Number 195 No Month (probably between January and May) 1983 pp 59-70
Journal Number 196 June 1983 pp 71-88
Journal Number 197 September 1983 pp 89-96
Journal Number 198 November 1983 pp 97-116
Journal Number 199 February 1984 pp 117-130
Journal Number 200 May 1984 pp 131-148
Journal Number 201 September 1984 pp 149-160
Journal Number 202 January 1985 pp 1-28
Journal Number 203 March 1985 pp 29-58
Journal Number 204 May 1985 pp 59-82
Journal Number 205 August 1985 pp 83-106
Journal Number 206 October 1985 pp 107-124
Journal Number 207 December 1985 pp 125-158
Journal Number 208 March 1986 pp 159-184
Journal Number 209 June 1986 pp 185-217
Journal Number 210 September 1986 pp 218-256
Journal Number 211 December 1986 pp 1-23
Journal Number 212 February 1987 pp 24-52
Journal Number 213 May 1987 pp 54-84
Journal Number 214 August 1987 pp 85-109
Journal Number 215 December 1987 pp 110-144
Journal Number 216 March 1988 pp 145-171
Journal Number 217 July 1988 pp 172-104(204)
Journal Number 218 October 1988 pp 105-139 (205-239)
Journal Number 219 December 1988 pp 1-28
Journal Number 220 March 1989 pp 29-54
Journal Number 221 June 1989 pp 55-76
Journal Number 222 October 1989 pp 77-96
Journal Number 223 January 1990 pp 97-118
Journal Number 224 April 1990 pp 119-142
Journal Number 225 September 1990 pp 143-176
Journal Number 226 November 1990 pp 1-18
Journal Number 227 February 1991 pp 1-16
Journal Number 228 May 1991 pp 17-32
Journal Number 229 July 1991 pp 33-58
Journal Number 230 September 1991 pp 59-76
Journal Number 231 December 1991 pp 77-94
Journal Number 232 February 1992 pp 95-114
Journal Number 233 March 1992 pp 115-130
Journal Number 234 July 1992 pp 131-146
Journal Number 235 September 1992 pp 147-160
Journal Number 236 November 1992 pp 1-16
Journal Number 237 March 1993 pp 17-32
Journal Number 238 June 1993 pp 33-48
Journal Number 239 September 1993 pp 48-64
Journal Number 240 January 1994 pp 64-80
Journal Number 241 March 1994 pp 81-100
Journal Number 242 August 1994 pp 101-116
Journal Number 243 November 1994 pp 117-132
Journal Number 244 February 1995 pp 1-16
Journal Number 245 July 1995 pp 17-32
Journal Number 246 October 1995 pp 33-48
Journal Number 247 December 1995 pp 49-68
Journal Number 248 February 1996 pp 69-92
Journal Number 249 May 1996 pp 93-112
Journal Number 250 July 1996 pp 113-132
Journal Number 251 September 1996 pp 133-152
Journal Number 252 December 1996 pp 1-20
Journal Number 253 February 1997 pp 21-40
Journal Number 254 April 1997 pp 41-60
Journal Number 255 June 1997 pp 61-80
Journal Number 256 August 1997 pp 81-100
Journal Number 257 November 1997 pp 101-120
Journal Number 258 February 1998 pp 121-140
Journal Number 259 April 1998 pp 141-160
Journal Number 260 June 1998 pp 161-180
Journal Number 261 August 1998 pp 181-200
Journal Number 262 December 1998 pp 1-20
Journal Number 263 February 1999 pp 21-40
Journal Number 264 April 1999 pp 41-60
Journal Number 265 June 1999 pp 61-80
Journal Number 266 August 1999 pp 81-100
Journal Number 267 December 1999 pp 101-120
Journal Number 268 February 2000 pp 121-140
Journal Number 269 May 2000 pp 141-160
Journal Number 270 July 2000 pp 161-180
Journal Number 271 September 2000 pp 181-196
Journal Number 272 December 2000 pp 1-20
Journal Number 273 February 2001 pp 21-40
Journal Number 274 April 2001 pp 41-60
Journal Number 275 June 2001 pp 61-80
Journal Number 276 September 2001 pp 81-100
Journal Number 277 December 2001 pp 101-120
Journal Number 278 February 2002 pp 121-140
Journal Number 279 April 2002 pp 141-160
Journal Number 280 June 2002 pp 161-180
Journal Number 281 September 2002 pp 181-200
Journal Number 282 December 2002 pp 1-20
Journal Number 283 February 2003 pp 21-40
Journal Number 284 April 2003 pp 41-60
Journal Number 285 June 2003 pp 61-80
Journal Number 286 September 2003 pp 81-100
Journal Number 287 December 2003 pp 101-120
Journal Number 288 February 2004 pp 121-140
Journal Number 289 April 2004 pp 141-160
Journal Number 290 June 2004 pp 161-180
Journal Number 291 September 2004 pp 181-205
Journal Number 292 Undated (probably November 2004) pp 1-20
Journal Number 293 February 2005 pp 21-40
Journal Number 294 April 2005 pp 41-60
Journal Number 295 June 2005 pp 61-80
Journal Number 296 September 2005 pp 81-100
Journal Number 297 December 2005 pp 101-120
Journal Number 298 February 2006 pp 121-140
Journal Number 299 April 2006 pp 141-160
Journal Number 300 June 2006 pp 161-180
Journal Number 301 September 2006 pp 181-200
Journal Number 302 December 2006 pp 201-216
Journal Number 303 February 2007 pp 1-18
Journal Number 304 April 2007 pp 19-44
Journal Number 305 June 2007 pp 43-62
Journal Number 306 August 2007 pp 63-82
Journal Number 307 October 2007 pp 83-100
Journal Number 308 December 2007 pp 101-124
Journal Number 309 February 2008 pp 125-146
Journal Number 310 April 2008 pp 147-178
Journal Number 311 June 2008 pp 179-195
Journal Number 312 August 2008 pp 196-216
Journal Number 313 October 2008 pp 217-240
Journal Number 314 December 2008 pp 241-260
Journal Number 315 April 2009 pp 261-280
Journal Number 316 June 2009 pp 281-300
Journal Number 317 August 2009 pp 301-320
Journal Number 318 October 2009 pp 321-382
Journal Number 319 December 2009 pp 1-16
Journal Number 320 March 2010 pp 1-20 (17-36)
Journal Number 321 August 2010 pp 37-60
Journal Number 322 January 2011 pp 61-88
Journal Number 323 July 2011 pp 89-112
Journal Number 324 January 2012 pp 1-28
Journal Number 325 November 2012 pp 1-24
Journal Number 326 January 2013 pp 1-24 (25-48)
Journal Number 327 January 2013 pp 1-32 (49-80)
Journal Number 328 July 2013 pp 1-28 (81-108)
Journal Number 329 October 2013 pp 109-132
Journal Number 330 December 2013 pp 133-156
Journal Number 331 April 2014 pp 157-180
Journal Number 332 January 2015 pp 181-204
Journal Number 333 April 2015 pp 205-228
Journal Number 334 November 2015 pp 1-28
Journal Number 335 January 2016 pp 29-56
Journal Number 336 March 2016 pp 57-80
Journal Number 337 June 2016 pp 81-104
Journal Number 338 August 2016 pp 105-128
Journal Number 339 October 2016 pp 129-152
Journal Number 340 January 2017 pp 175-198 (NB pp 153-174 do not exist)
Journal Number 341 April 2017 pp 199-222
Journal Number 342 June 2017 pp 223-246
Journal Number 343 September 2017 pp 247-270
Journal Number 344 November 2017 pp 271-294
Journal Number 345 January 2018 pp 295-318
Journal Number 346 April 2018 pp 1-24
Journal Number 347 June 2018 pp 25-48
Journal Number 348 August 2018 pp 49-72
Journal Number 349 January 2019 pp 73-96
Journal Number 350 April 2019 pp 97-120
Journal Number 351 July 2019 pp 121-144
Journal Number 352 October 2019 pp 145-168
Journal Number 353 January 2020 pp 169-192
Journal Number 354 May 2020 pp 193-216
Journal Number 355 September 2020 pp 217-240